Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > Đào tạo liên tục > Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Luật Phòng, Chống Tác Hại Của Thuốc Lá (Số 09/2012/QH13 là văn bản pháp luật mang tính pháp lý cao nhất của Nhà nước Việt Nam về lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá. Luật ra đời với mục đích bảo vệ sức khỏe của người dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chung tay thực hiện Luật Phòng, Chống Tác Hại Của Thuốc Lá là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, văn minh!

http://vinacosh.gov.vn/vi/van-ba-n-pha-p-lua-t/luat-phong-chong-tac-hai-thuoc-la/.

http://vinacosh.gov.vn/vi/hoat-dong/tai-lieu-truyen-thong/2023/04/81E20202/mot-so-thong-tin-ve-tac-hai-cua-viec-su-dung-thuoc-la-dien-tu-thuoc-la-nung-nong/.

http://vinacosh.gov.vn/vi/tac-hai-thuoc-la/tai-lieu-tac-hai-cua-thuoc-la/2013/08/81E2108E/thuoc-la-va-nguy-co-ung-thu/.