Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > Chất lượng bệnh viện > An toàn người bệnh > Mục tiêu chất lượng Bệnh viện năm 2023

Mục tiêu chất lượng Bệnh viện năm 2023

Mục tiêu chất lượng Bệnh viện năm 2023 (Ban hành kèm theo Quyết định số 545/KH-BV ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Bệnh viện về việc phê duyệt Kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2023)

Phòng Quản lý chất lượng