Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > Chất lượng bệnh viện > Nguyên lý Pareto và áp dụng trong cải tiến chất lượng y tế

Nguyên lý Pareto và áp dụng trong cải tiến chất lượng y tế

Nguyên lý Pareto là gì?

Nguyên lý Pareto là một nguyên lý quản lý chất lượng được đặt tên theo nhà kinh tế người Ý Vilfredo Pareto. Nguyên lý Pareto, còn được gọi là định luật 80/20, cho rằng 80% của kết quả được tạo ra bởi 20% của nguyên nhân. Nguyên lý Pareto được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cải tiến chất lượng chăm sóc sức khoẻ.

Để áp dụng nguyên lý Pareto trong cải tiến chất lượng chăm sóc sức khoẻ, có thể sử dụng phương pháp Pareto chart. Pareto chart thể hiện phân bố tần suất của các nguyên nhân gây ra các vấn đề trong chất lượng chăm sóc sức khoẻ. Thông thường, Pareto chart sẽ hiển thị các nguyên nhân theo thứ tự giảm dần của tần suất, và chỉ ra rõ những nguyên nhân quan trọng nhất gây ra các vấn đề về chất lượng.

Một số ví dụ cụ thể về việc ứng dụng nguyên lý Pareto trong việc giải quyết các vấn đề về chất lượng bệnh viện?

 1. Sử dụng Pareto chart để xác định các nguyên nhân gây ra đợt bùng phát dịch bệnh lây nhiễm trong bệnh viện và tập trung các nỗ lực giải quyết vào những nguyên nhân quan trọng nhất.
 2. Sử dụng Pareto chart để đánh giá tần suất của các vấn đề về chất lượng trong bệnh viện và tập trung vào các vấn đề quan trọng nhất để cải thiện.
 3. Sử dụng Pareto chart để đánh giá tần suất của các lỗi trong hệ thống quản lý chất lượng và tập trung vào những lỗi quan trọng nhất để cải thiện quy trình và tăng cường hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.

Trong cả ba ví dụ trên, nguyên lý Pareto đã được áp dụng để giúp những bệnh viện tập trung nỗ lực vào những vấn đề và nguyên nhân quan trọng nhất để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khoẻ và tăng cường hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.

Để áp dụng nguyên lý Pareto trong cải tiến chất lượng chăm sóc sức khoẻ, cần thực hiện các bước gì?

 1. Xác định vấn đề cần giải quyết: Để bắt đầu áp dụng nguyên lý Pareto, cần xác định vấn đề cần giải quyết trong chất lượng chăm sóc sức khoẻ. Ví dụ, vấn đề có thể là đợt bùng phát lây nhiễm, tần suất của các lỗi trong quy trình chăm sóc, hoặc vấn đề về an toàn của bệnh nhân.
 2. Thu thập dữ liệu: Tiếp theo, cần thu thập dữ liệu về các nguyên nhân gây ra vấn đề trong chất lượng chăm sóc sức khoẻ. Dữ liệu có thể được thu thập thông qua các kênh như khảo sát bệnh nhân, đánh giá quy trình và hồ sơ bệnh án.
 3. Phân tích dữ liệu: Sau khi thu thập dữ liệu, cần phân tích dữ liệu và sắp xếp các nguyên nhân gây ra vấn đề theo thứ tự giảm dần của tần suất sử dụng nguyên lý Pareto. Pareto chart sẽ giúp hiển thị các nguyên nhân quan trọng nhất gây ra vấn đề trong chất lượng chăm sóc sức khoẻ.
 4. Đưa ra quyết định và đề xuất cải tiến: Dựa trên Pareto chart, cần đưa ra quyết định và đề xuất cải tiến để giải quyết các nguyên nhân gây ra vấn đề quan trọng nhất. Những đề xuất này có thể bao gồm cải thiện quy trình, tăng cường đào tạo cho nhân viên, sử dụng công nghệ mới hoặc thay đổi các quy định và chính sách.

Các bệnh viện và tổ chức chăm sóc sức khoẻ có thể áp dụng nguyên lý Pareto để giải quyết các vấn đề về chất lượng, nhưng cần lưu ý rằng nguyên lý Pareto chỉ cung cấp thông tin về tần suất của các nguyên nhân gây ra vấn đề, và không cung cấp các giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề. Do đó, cần sử dụng thêm các phương pháp và công cụ khác để tìm ra giải pháp cụ thể và áp dụng chúng để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khoẻ.

Ngoài việc áp dụng Pareto chart để giải quyết các vấn đề về chất lượng trong chăm sóc sức khoẻ, còn có thể sử dụng nguyên lý Pareto để tối ưu hóa quá trình quản lý chất lượng và nâng cao hiệu quả của hoạt động chăm sóc sức khoẻ. Ví dụ, để áp dụng nguyên lý Pareto trong quản lý chất lượng, có thể thực hiện các bước như sau:

 1. Xác định mục tiêu: Để bắt đầu, cần xác định mục tiêu cụ thể và rõ ràng về chất lượng chăm sóc sức khoẻ. Mục tiêu có thể bao gồm giảm tỷ lệ té ngã trong bệnh viện, tăng cường an toàn và hiệu quả của quy trình chăm sóc, hoặc nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân.
 2. Thu thập dữ liệu: Sau khi xác định mục tiêu, cần thu thập dữ liệu liên quan đến các chỉ số chất lượng trong chăm sóc sức khoẻ. Dữ liệu có thể được thu thập thông qua các kênh như khảo sát bệnh nhân, đánh giá quy trình và hồ sơ bệnh án.
 3. Phân tích dữ liệu: Tiếp theo, cần phân tích dữ liệu và sắp xếp các chỉ số chất lượng theo thứ tự giảm dần của tần suất sử dụng nguyên lý Pareto. Pareto chart sẽ giúp hiển thị các chỉ số quan trọng nhất trong chăm sóc sức khoẻ.
 4. Đưa ra quyết định và đề xuất cải tiến: Dựa trên Pareto chart, cần đưa ra quyết định và đề xuất cải tiến để đạt được mục tiêu chất lượng đã đặt ra. Những đề xuất này có thể bao gồm sử dụng công nghệ mới, cải thiện quy trình, tăng cường đào tạo cho nhân viên hoặc thay đổi các quy định và chính sách.

Ví dụ về cách biểu đồ Pareto có thể được sử dụng trong chăm sóc sức khỏe

Giả sử một bệnh viện đã xác định được vấn đề với lỗi thuốc. Họ muốn sử dụng biểu đồ Pareto để xác định các nguyên nhân phổ biến nhất gây ra lỗi thuốc để họ có thể ưu tiên nỗ lực giảm thiểu chúng.

 1. Xác định vấn đề: Bệnh viện đã xác định lỗi thuốc là một vấn đề cần được giải quyết.
 2. Thu thập dữ liệu: Bệnh viện thu thập dữ liệu về nguyên nhân sai sót thuốc. Họ phân tích dữ liệu và xác định các nguyên nhân sau: thuốc sai, sai liều, sai đường dùng và sai bệnh nhân.
 3. Phân tích dữ liệu: Bệnh viện sử dụng biểu đồ Pareto để phân tích dữ liệu và xác định nguyên nhân nào chịu trách nhiệm cho phần lớn các lỗi thuốc. Biểu đồ cho thấy hai nguyên nhân hàng đầu gây ra lỗi thuốc là sai thuốc và sai liều, chiếm 80% tổng số lỗi thuốc.
 4. Đưa ra quyết định và đề xuất cải tiến: Dựa trên biểu đồ Pareto, bệnh viện quyết định tập trung nỗ lực vào việc giảm sai sót liên quan đến thuốc sai và sai liều. Họ thực hiện một số cải tiến, chẳng hạn như triển khai công nghệ quét mã vạch để xác minh thuốc và liều lượng, tăng cường đào tạo nhân viên về quản lý thuốc và thực hiện kiểm tra kỹ các loại thuốc có nguy cơ cao.

Bằng cách sử dụng biểu đồ Pareto, bệnh viện đã có thể xác định các nguyên nhân phổ biến nhất gây ra lỗi thuốc và ưu tiên nỗ lực của họ để giảm thiểu chúng. Điều này dẫn đến giảm sai sót thuốc và cải thiện sự an toàn của bệnh nhân.

Hạn chế của việc sử dụng biểu đồ Pareto trong chăm sóc sức khỏe

Mặc dù biểu đồ Pareto có thể là một công cụ hữu ích trong việc cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe, nhưng cũng có một số hạn chế đối với việc sử dụng nó. Chẳng hạn:

 1. Phạm vi hạn chế: Biểu đồ Pareto là một công cụ phù hợp nhất để phân tích một vấn đề cụ thể tại một thời điểm. Nó có thể không hiệu quả để phân tích các vấn đề phức tạp có nhiều nguyên nhân.
 2. Tính chủ quan: Biểu đồ Pareto dựa trên việc giải thích dữ liệu chủ quan. Cách dữ liệu được thu thập, phân loại và phân tích có thể ảnh hưởng đến kết quả và dẫn đến các kết luận khác nhau.
 3. Chất lượng dữ liệu: Biểu đồ Pareto yêu cầu dữ liệu đáng tin cậy và chính xác để có hiệu quả. Nếu dữ liệu được thu thập không đầy đủ hoặc không chính xác, biểu đồ Pareto có thể không xác định chính xác nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
 4. Nhấn mạnh quá mức vào tần suất: Biểu đồ Pareto nhấn mạnh vào tần suất của các sự kiện hoặc nguyên nhân. Tuy nhiên, tần suất một mình có thể không phải lúc nào cũng là chỉ số tốt nhất về tầm quan trọng hoặc mức độ nghiêm trọng của một vấn đề.
 5. Thiếu hướng dẫn về các giải pháp: Biểu đồ Pareto xác định các nguyên nhân phổ biến nhất của vấn đề, nhưng nó không cung cấp hướng dẫn về cách giải quyết vấn đề. Phân tích bổ sung và các công cụ có thể cần thiết để phát triển các giải pháp hiệu quả.

Kết hợp biểu đồ Pareto với các công cụ chất lượng khác

Có một số công cụ và phương pháp có thể được sử dụng kết hợp với biểu đồ Pareto để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe. Ví dụ:

 1. Phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA): RCA là một phương pháp để xác định nguyên nhân cơ bản của một vấn đề. Nó có thể được sử dụng kết hợp với biểu đồ Pareto để phát triển các giải pháp giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
 2. Chu trình Kế hoạch-Thực hiện-Nghiên cứu-Hành động (PDSA): PDSA là một phương pháp để thử nghiệm và thực hiện các thay đổi trong quy trình chăm sóc sức khỏe. Nó có thể được sử dụng kết hợp với biểu đồ Pareto để thực hiện và đánh giá các thay đổi nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
 3. Biểu đồ xương cá: Biểu đồ xương cá là một công cụ được sử dụng để xác định các nguyên nhân khác nhau của vấn đề. Nó có thể được sử dụng kết hợp với biểu đồ Pareto để xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và phát triển các giải pháp để giải quyết chúng.
 4. Biểu đồ kiểm soát: Biểu đồ kiểm soát là một công cụ thống kê được sử dụng để theo dõi một quá trình theo thời gian. Chúng có thể được sử dụng kết hợp với biểu đồ Pareto để theo dõi tiến độ và đảm bảo rằng các cải tiến được duy trì theo thời gian.
 5. Phân tích tác động và hiệu ứng sai lỗi (FMEA):FMEA là một phương pháp để xác định và giải quyết các lỗi tiềm ẩn trong quy trình chăm sóc sức khỏe. Nó có thể được sử dụng kết hợp với biểu đồ Pareto để ưu tiên những lỗi nghiêm trọng nhất và phát triển các giải pháp để giải quyết chúng.

Bằng cách sử dụng kết hợp các công cụ và phương pháp, các tổ chức chăm sóc sức khỏe có thể phát triển một cách tiếp cận toàn diện để cải thiện chất lượng nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và đảm bảo cải tiến bền vững theo thời gian.

Nhìn chung, trong khi biểu đồ Pareto có thể là một công cụ hữu ích trong việc cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe, nó nên được sử dụng kết hợp với các công cụ và phương pháp khác để đảm bảo cách tiếp cận toàn diện để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, cần kết hợp nguyên lý Pareto với các phương pháp và công cụ khác để tìm ra giải pháp cụ thể và áp dụng chúng để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khoẻ.

Ths,Bs Lê Đình Sáng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Kuo, K. M., Liu, C. F., & Ma, C. C. (2012). An application of a Pareto chart to analyze medical errors in a clinical setting. Journal of Medical Systems, 36(6), 4067-4071. DOI: 10.1007/s10916-012-9843-3
 2. Institute for Healthcare Improvement. (2022). Pareto charts. IHI website. https://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/ParetoCharts.aspx. Accessed on March 30, 2023.
 3. Lavoie-Tremblay, M., Fernet, C., Lavigne, G. L., & Austin, S. (2011). Leadership practices fostering the use of Pareto charts in healthcare organizations. Journal of Nursing Management, 19(8), 965-974. DOI: 10.1111/j.1365-2834.2011.01299.x
 4. Donabedian, A. (1988). The quality of care: How can it be assessed? JAMA, 260(12), 1743-1748. DOI: 10.1001/jama.1988.03410120089033
 5. Joint Commission. (2022). National patient safety goalsJoint Commission websitehttps://www.jointcommission.org/standards/national-patient-safety-goals. Accessed on March 30, 2023.
 6. Langley, G. J., Moen, R. D., Nolan, K. M., Nolan, T. W., Norman, C. L., & Provost, L. P. (2018). The improvement guide: A practical approach to enhancing organizational performanceJohn Wiley & Sons.
 7. National Quality Forum. (2022). Measures. National Quality Forum website. https://www.qualityforum.org/Measures.aspx. Accessed on March 30, 2023.
 8. Ovretveit, J. (2009). Understanding and improving patient safety: The psychological and social dimensionsRadcliffe Publishing.
 9. Runciman, W. B., & Merry, A. F. (2007). Improving patient safety: Insights from American, Australian and British healthcare. CRC Press.
 10. Shewhart, W. A. (1931). Economic control of quality of manufactured product. D. Van Nostrand Company.