Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > GIỚI THIỆU > Khoa Phòng > PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 xz

Tiền thân là Tổ tổ chức cán bộ, ra đời và đồng hành cùng với quá trình phát triển của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trải qua nhiều thời kỳ.

 1. Thông tin liên hệ
 2. Địa chỉ: Tầng 1, khối hành chính Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
 3. Email: tochuccanbo.bvhndkna@gmail.com
 4. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 11 cán bộ, trong đó có 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 8 nhân viên.

 1. Lãnh đạo phòng

      1.1. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

Đồng chí Trần Trọng Nhân – Trưởng phòng;

Đồng chí Lê Thị Thìn – Trưởng phòng;

Đồng chí Nguyễn Quang Tri – Trưởng phòng;

Đồng chí Nguyễn Viết Bình – Trưởng phòng (7/2005 – 9/2018).

       1.2. Lãnh đạo phòng hiện tại:

 1. Nhân viên phòng

CN. Nguyễn Thị Hà

CN. Nguyễn Sỹ Toàn

CN. Phan Thị Thu

CN. Nguyễn Thị Huyền Trang

CN. Nguyễn Thúy Nga

CN. Nguyễn Thùy Dung

ThS. Võ Phương Đông

ThS. Hồ Hải Yến

Tập thể phòng Tổ chức cán bộ (tháng 9/2022)

III. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Tổ chức cán bộ của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ,  công tác bảo vệ chính trị của nội bộ. Ngoài ra còn 2 bộ phận Công đoàn và Đảng ủy tham gia hoạt động và sinh hoạt cùng phòng Tổ chức cán bộ.

 1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức tuyển dụng nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
 2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo quy định.
 3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các Khoa, Phòng, Trung tân trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
 4. 4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công tác có liên quan.
 5. 5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
 6. 6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
 7. 7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
 8. 8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.
 1. Phân công nhiệm vụ thực hiện quy trình

 

TT TÊN QUY TRÌNH PHỤ TRÁCH THỰC HIỆN
1 QUY TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM CN.Nguyễn Thị Huyền Trang + CN. Nguyễn Thúy Nga
2 QUY TRÌNH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CN.Nguyễn Thị Huyền Trang + CN. Nguyễn Thúy Nga
3 QUY TRÌNH THI TUYỂN VIÊN CHỨC CN.Nguyễn Thị Huyền Trang + CN. Nguyễn Thúy Nga
4 QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG ĐẶC BIỆT CN.Nguyễn Thị Huyền Trang + CN. Nguyễn Thúy Nga
5 QUY TRÌNH TIẾP NHẬN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CN.Nguyễn Thị Huyền Trang + CN.Nguyễn Thị Hà
6 QUY TRÌNH THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC VIÊN CHỨC CN.Nguyễn Thị Huyền Trang + CN.Nguyễn Thị Hà
7 QUY TRÌNH THỐNG KÊ, BÁO CÁO NHÂN LỰC CN.Nguyễn Thúy Nga
8 QUY TRÌNH GIA HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC CN.Nguyễn Thị Hà
9 QUY TRÌNH XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN ThS.Võ Phương Đông
10 QUY TRÌNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ LÃNH ĐẠO (BAN GIÁM ĐỐC- NGUỒN TẠI CHỖ) ThS.Võ Phương Đông
11 QUY TRÌNH KỶ LUẬT CÁN BỘ ThS.Võ Phương Đông
12 QUY TRÌNH ĐIỀU CHUYỂN VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG THƯỜNG XUYÊN ThS.Võ Phương Đông
13 GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI TỐ CÁO ThS.Võ Phương Đông
14 QUY TRÌNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ThS.Võ Phương Đông
15 QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ThS.Võ Phương Đông
16 QUY TRÌNH RÀ SOÁT BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ThS.Võ Phương Đông
17 QUY TRÌNH BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO (Ban giám đốc Bệnh viện) ThS.Võ Phương Đông
18 QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CN.Nguyễn Thị Hà
19 QUY TRÌNH CỬ ĐI ĐÀO TẠO CN.Nguyễn Thị Hà
20 QUY TRÌNH BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ CN.Nguyễn Thúy Nga
21 QUY TRÌNH BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CN.Nguyễn Thúy Nga
22 QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CN.Nguyễn Thúy Nga
23 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI CN.Nguyễn Thúy Nga
24 QUY TRÌNH TỔNG HỢP CHẤM CÔNG CN.Nguyễn Thị Hà + CN. Nguyễn Thùy Dung
25 QUY TRÌNH XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CN.Phan Thị Thu
26 QUY TRÌNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM CN.Phan Thị Thu
27 QUY TRÌNH XÉT TẶNG THẦY THUỐC NHÂN DÂN, THẦY THUỐC ƯU TÚ CN.Phan Thị Thu
28 QUY TRÌNH XÉT BÌNH BẦU GƯƠNG SÁNG Y ĐỨC CN.Phan Thị Thu
29 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CN.Phan Thị Thu
30 QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA THÁNG CN.Phan Thị Thu
31 QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LƯU TRỮ HỒ SƠ GIẤY TỜ CN.Nguyễn Thị Hà
32 QUY TRÌNH ĐI ĐÀO TẠO, HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, NGHỈ PHÉP ĐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI ThS.Võ Phương Đông
33 QUY TRÌNH BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ (Trưởng, phó khoa, phòng, Trung tâm, điều dưỡng trưởng) ThS.Võ Phương Đông
34 QUY TRÌNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ ( Trưởng, phó khoa, phòng, trung tâm, điều dưỡng trưởng) ThS.Võ Phương Đông
35 QUY TRÌNH XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁN BỘ QUẢN LÝ KHOA, PHÒNG, TRUNG TÂM (Trưởng, phó khoa, phòng, giám đốc, phó giám đốc, điều dưỡng, nữ hộ sinh trưởng, kỹ thuật viên trưởng) ThS.Võ Phương Đông
36 QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ SAU ĐÀO TẠO CN.Nguyễn Thị Hà
37 QUY TRÌNH CÔNG TÁC ĐẢNG BỆNH VIỆN ThS. Hồ Hải Yến

(Trực VPĐU) + CN. Nguyễn Thùy Dung

38 QUY TRÌNH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN CN. Nguyễn Sỹ Toàn

(Trực VPCĐ)

 

 1. IV. Thành tích đã đạt được:

Thành tích về công tác chuyên môn:

+ Năm 1983: Bằng khen UBND tỉnh Nghệ Tĩnh tại Quyết định số 667 ngày 26/5/1983 cho Tổ tổ chức cán bộ, Bệnh viện 1 Nghệ Tĩnh đạt danh hiệu Tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa năm 1982;

+ Năm 2017: Giấy khen Sở Y Tế Nghệ An khen thưởng tập thể phòng đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2016;

+ Năm 2018: Giấy khen Sở Y Tế Nghệ An khen thưởng tập thể phòng đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2017;

+ Năm 2020: Giấy khen Sở Y Tế Nghệ An khen thưởng tập thể phòng đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2019;

+ Năm 2021: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An số 726/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020;

+ Năm 2019 – 2021: Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Năm 2022: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An số 625/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 – 2021;

Thành tích về Đảng:

+ 2019 – 2021: Chi bộ Đảng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu

Thành tích về Công đoàn: Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc và Tổ nữ công xuất sắc.

 1. Các sự kiện nổi bật:
 2. Sinh hoạt chi bộ mẫu theo Quy định Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Toàn cảnh sinh hoạt chi bộ mẫu (Ngày 02/12/2021)

 

 1. Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2022 – 2025:

Tập thể Chi bộ thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi tiến hành Đại hội

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (Ngày 15/72022)

Đồng chí Bí Thư Chi bộ đọc báo cáo chính trị, đóng góp tham luận

tại Đại hội

Đảng viên Chi bộ đóng góp tham luận tại Đại hội

Bỏ phiếu bầu Cấp ủy Chi bộ

Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 nhận nhiệm vụ và ra mắt Chi bộ

Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, ban Giám đốc Bệnh viện, trên cơ sở kế thừa những thành quả đạt được của các thế hệ lãnh đạo, viên chức, người lao động phòng Tổ chức cán bộ qua các thời kỳ. Tập thể Phòng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trao dồi chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng vai trò là phòng tham mưu giúp việc cho Đảng ủy, ban Giám đốc Bệnh viện, góp phần giúp Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An phát triển vững mạnh./.