Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > GIỚI THIỆU > Khoa Phòng > Phòng Đào tạo&Chỉ đạo tuyến

Phòng Đào tạo&Chỉ đạo tuyến

Địa chỉ: Khu vực hành chính, tầng 1, Bệnh viện HNĐK Nghệ An

Số điện thoại: 0383579126              Fax: 0383524093

  1. Chức năng:

Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, tiền thân là Tổ Đào tạo&Chỉ đạo tuyến, phòng Kế hoạch Tổng hợp. Phòng thành lập ngày 25/6/2015, là Phòng nghiệp vụ trực thuộc Ban giám đốc, tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý tập trung việc thực hiện:

– Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển giao công nghệ kỹ thuật y học;

– Tổ chức triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khám, chữa bệnh, phòng chống dịch và các hoạt động khác.

– Thực hiện chỉ đạo nhận chuyển giao kỹ thuật của tuyến trên và tổ chức triển khai chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

– Thực hiện hợp tác Quốc tế và truyền thông, giáo dục sức khỏe theo đúng quy định Nhà nước.

Phòng Đào tạo Chỉ đạo tuyến chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc phụ trách về toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, truyền thông và hợp tác Quốc tế.

 

  1. Nhiệm vụ:

Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến có nhiệm vụ:

  1. Đào tạo.

– Điều phối và quản lý tập trung công tác đào tạo và phát triển các loại hình đào tạo bao gồm:

+  Đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế; Đào tạo luân vòng cho bác sĩ, điều dưỡng mới tốt nghiệp;

+  Đào tạo chuyên khoa định hướng cho bác sĩ, điều dưỡng;

+  Phối hợp theo dõi và quản lý học viên học tập tại bệnh viện;

+  Phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp Y, Dược, triển khai các loại hình đào tạo dài hạn, có bằng cấp chính quy, Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II;…

+  Các hình thức đào tạo khác.

– Hợp tác, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế và phát triển năng lực khám chữa bệnh của các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước và quốc tế…

 

  1. Nghiên cứu khoa học

– Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu khoa học, tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học phục vụ công tác khám chữa bệnh.

– Tổ chức, tham gia duyệt đề cương và các công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, ngành, Tỉnh, Bộ, Nhà nước theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

– Đăng cai, tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong tỉnh và trong nước theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện.

– Thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong nước và quốc tế về hoạt động chuyên môn và quản lý y tế theo quy định của pháp luật.

 

  1. Chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ

– Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến, cử cán bộ chuyên môn luân phiên hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới thường xuyên và đột xuất khi có nhu cầu. Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng, các chương trình y tế Quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

– Tham gia hỗ trợ tuyến trước tổ chức triển khai các chương trình, dự án y tế liên quan;

– Theo dõi, đôn đốc kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới;

– Định kỳ sơ kết, tổng kết với tuyến dưới để có thông tin hai chiều, rút kinh nghiệm trong thực hiện, điều chỉnh hoạt động chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ phù hợp với nhu cầu;

– Thống kê, lưu trữ các tài liệu về hoạt động chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ của Bệnh viện.

 

  1. Hợp tác quốc tế và truyền thông, giáo dục sức khỏe

– Chủ động khai thác các nguồn viện trợ, đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ,  cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức để xây dựng và phát triển chuyên môn.

– Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phát triển các dự án liên quan đến lĩnh vực và ứng dụng công nghệ phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

– Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác Quốc tế của đơn vị; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại đơn vị theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ truyền thông và hợp tác Quốc tế khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện.

III. Cơ cấu tổ chức

– Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến có 1 quyền điều hành phòng, 1 văn phòng trưởng.

Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến bao gồm 4 bộ phận chức năng:

– Bộ phận Đào tạo.

– Bộ phận Chỉ đạo tuyến.

– Bộ phận Nghiên cứu khoa học.

– Bộ phận Truyền thông và hợp tác Quốc tế .

Mỗi bộ phận gồm có các cán bộ theo dõi, thực hiện các mặt công tác đã được phân công.

Phụ trách từng bộ phận do lãnh đạo phòng trực tiếp quản lý, có thể kết hợp làm việc theo chế độ chuyên viên tùy theo tính chất, khối lượng công việc do quyền điều hành quy định.

  1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

_dsc4884

Cán bộ làm việc chuyên trách tại phòng Đào tạo&Chỉ đạo tuyến

Danh sách liên hệ:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Ngọc Hòa Phụ trách phòng 0911106888
2 Phạm Thị Hồng Hạnh Văn Phòng Trưởng 0912108884
3 Hồ Yên Ca Bác sỹ 0976190037
4 Đinh Văn Chiến Thạc sỹ, Bác sỹ 0963311668
5 Nguyễn Thị Hoàng Yến Thạc sỹ Báo chí 0989334553
6 Dương Thị Thanh Dược sỹ 0987353222
7 Nguyễn Thị Thảo Nữ hộ sinh 0946130052
8 Hoàng Đình Sơn CNCĐĐD 0945282268
9 Nguyễn Thị Vân Bác sỹ 01689990623
10 Nguyễn Thị Luyến CNCĐĐD 0942648280
11 Cao Thị Thủy CNCĐĐD 0977337067