Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > THÔNG TIN ĐẤU THẦU > Quyết định: Về việc điều chỉnh Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng các mặt hàng hoá chất, vật tư không thuộc Thông tư số TT04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ y tế lần 2 năm 2022 cho Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và phụ lục kèm theo tại Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 20/09/2022

Quyết định: Về việc điều chỉnh Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng các mặt hàng hoá chất, vật tư không thuộc Thông tư số TT04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ y tế lần 2 năm 2022 cho Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và phụ lục kèm theo tại Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 20/09/2022