Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI

Công việc chuẩn hóa là gì?

Công việc chuẩn hóa là một nền tảng quan trọng trong Lean, tập trung vào việc thiết lập một phương thức thực hiện công việc tốt nhất và nhất quán. Nó bao gồm:

Tại sao công việc chuẩn hóa là nền tảng quan trọng của LEAN?

Công việc chuẩn hóa đóng vai trò nền tảng cho Lean bởi vì:

Làm cách nào để chuẩn hoá công việc trong môi trường chăm sóc sức khoẻ tại Bệnh viện?

Để chuẩn hóa công việc trong môi trường chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện, cần thực hiện các bước sau:

1. Lựa chọn quy trình cần chuẩn hóa: Xác định các quy trình có tiềm năng cải thiện cao, ví dụ như quy trình tiếp nhận bệnh nhân, quy trình thực hiện thủ thuật, quy trình quản lý thuốc, v.v.

2. Thu thập thông tin: Phân tích quy trình hiện tại, thu thập thông tin từ các nhân viên liên quan, ghi chép lại các bước thực hiện và các vấn đề thường gặp.

3. Thiết kế quy trình chuẩn hóa: Xác định phương thức thực hiện tốt nhất cho từng bước, bao gồm các thao tác, dụng cụ, thời gian, v.v. Tham khảo ý kiến của các chuyên gia và nhân viên có kinh nghiệm.

4. Viết tài liệu hướng dẫn: Ghi chép lại phương thức thực hiện công việc đã được chuẩn hóa một cách rõ ràng, dễ hiểu, bao gồm hình ảnh, sơ đồ nếu cần thiết.

5. Đào tạo và hướng dẫn: Đảm bảo tất cả nhân viên liên quan đều được đào tạo và hiểu rõ về quy trình chuẩn hóa.

6. Giám sát và đánh giá: Theo dõi và đánh giá hiệu quả của quy trình chuẩn hóa, thu thập phản hồi từ nhân viên và bệnh nhân, liên tục tìm kiếm cơ hội cải tiến.

Lưu ý:

Ví dụ áp dụng công việc chuẩn hóa trong bệnh viện:

Các công cụ có sẵn giúp chuẩn hoá công việc trong quản trị bệnh viện theo LEAN?

Dưới đây là một số công cụ phổ biến được sử dụng để chuẩn hoá công việc trong quản trị bệnh viện theo LEAN:

1. 5S:

2. Sơ đồ luồng công việc (Workflow diagram):

3. Bản đồ dòng giá trị (Value stream map):

4. Kaizen:

5. Kanban:

6. Poka-Yoke:

7. A3 Thinking:

Ngoài những công cụ trên, còn có nhiều công cụ khác có thể được sử dụng để chuẩn hoá công việc trong quản trị bệnh viện theo LEAN. Việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng bệnh viện.

Kết luận:

Công việc chuẩn hóa là một nền tảng quan trọng của Lean, đóng vai trò thiết yếu trong việc nâng cao hiệu quả, chất lượng và an toàn trong môi trường chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện. Việc triển khai công việc chuẩn hóa một cách hiệu quả sẽ giúp cải thiện dịch vụ chăm sóc bệnh nhân và mang lại lợi ích cho cả bệnh viện và nhân viên.

Bs. Lê Đình Sáng, Phòng QLCL

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bhuiyan, N., & Bagchi, P. K. (2018). Lean healthcare: A systematic review of the literature. International Journal of Health Care Quality Assurance, 31(4), 453-472. 

2. Carayon, P., & Cho, S. (2006). Human factors in healthcare: Concepts, methods, and applications. CRC Press.

3. Chen, Y., Chen, C. C., & Hung, S. C. (2013). A systematic review of the application of lean principles in healthcare. Journal of Nursing Management, 21(4), 543-556. 

4. DeSimone, L., & Smith, J. (2010). Lean in healthcare: A practical guide. CRC Press.

5. Dyer, J. H., & Dyer, J. H. (2007). The Toyota way fieldbook: A practical guide for implementing Toyota’s 4Ps. McGraw-Hill Education.

6. Ehsan, M. H., & Hojjat, M. (2017). Lean thinking in healthcare: A systematic review of the literature. International Journal of Health Policy and Management, 6(1), 23-32. https://doi.org/10.15171/ijhpm.2016.128

7. Graban, M. (2012). Lean hospitals: Eliminating waste and improving quality in healthcare. Productivity Press.

8. Hino, T. (2008). Toyota production system: Beyond large-scale production. CRC Press.

9. Institute for Healthcare Improvement (IHI). (n.d.). Lean healthcare. 

10. Jones, D. T., & Womack, J. P. (2012). Lean thinking: Banishing waste and creating wealth in healthcare. Simon & Schuster.

11. Liker, J. K. (2004). The Toyota way: 14 management principles from the world’s greatest manufacturer. McGraw-Hill Education.

12. Mann, D. (2005). Creating a lean culture: Tools to sustain lean gains. Productivity Press.

13. Ohno, T. (1988). Toyota production system: Improvement and standardization of work. Productivity Press.

14. Rother, M., & Shook, J. (2009). Learning to see: Value-stream mapping to create value and eliminate muda. Lean Enterprise Institute.

15. Smith, A. K., & Bergman, B. (2008). Lean manufacturing in the healthcare industry: A case study. Journal of Manufacturing Technology Management, 19(4), 482-496.

16. Sobek, D. K., II. (2001). Principles and tools for design for manufacture and assembly. CRC Press.

17. Spear, S. J., & Bowen, H. K. (1999). Decoding the DNA of the Toyota production system. Harvard Business Review, 77(5), 96-106.

18. Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). Lean thinking: Banishing waste and creating wealth in your corporation. Simon & Schuster.

19. Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (2003). The machine that changed the world: The story of lean production. HarperCollins.

20. Zhang, J., & Liu, Y. (2014). A review of lean healthcare research: Towards a comprehensive understanding. International Journal of Production Economics, 153, 181-194. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.10.014

Sự kiện nổi bật

14:20 - 12/04/2020

Niềm vui ngày xuất viện của bệnh nhân ghép tế bào gốc điều trị đa u tủy xương

Sáng nay (16/4), bệnh nhân ung thư máu đầu tiên được ghép tế bào gốc thành công tại Khoa Huyết học lâm sàng...

14:20 - 12/04/2020

Niềm vui ngày xuất viện của bệnh nhân ghép tế bào gốc điều trị đa u tủy xương

Sáng nay (16/4), bệnh nhân ung thư máu đầu tiên được ghép tế bào gốc thành công tại Khoa Huyết học lâm sàng...

14:20 - 12/04/2020

Niềm vui ngày xuất viện của bệnh nhân ghép tế bào gốc điều trị đa u tủy xương

Sáng nay (16/4), bệnh nhân ung thư máu đầu tiên được ghép tế bào gốc thành công tại Khoa Huyết học lâm sàng...

Sự kiện nổi bật

14:20 - 12/04/2020

Niềm vui ngày xuất viện của bệnh nhân ghép tế bào gốc điều trị đa u tủy xương

Sáng nay (16/4), bệnh nhân ung thư máu đầu tiên được ghép tế bào gốc thành công tại Khoa Huyết học lâm sàng...

Sự kiện nổi bật

14:20 - 12/04/2020

Niềm vui ngày xuất viện của bệnh nhân ghép tế bào gốc điều trị đa u tủy xương

Sáng nay (16/4), bệnh nhân ung thư máu đầu tiên được ghép tế bào gốc thành công tại Khoa Huyết học lâm sàng...

Sự kiện nổi bật

14:20 - 12/04/2020

Niềm vui ngày xuất viện của bệnh nhân ghép tế bào gốc điều trị đa u tủy xương

Sáng nay (16/4), bệnh nhân ung thư máu đầu tiên được ghép tế bào gốc thành công tại Khoa Huyết học lâm sàng...

Bản đồ chỉ dẫn