Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI

Thành tích bệnh viện

  1. Danh hiệu thi đua:
TT Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của Quyết định và cơ quan ban hành
2009 – Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;

– Đạt Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh;

– Đạt Công đoàn Vững mạnh xuất sắc.

– Quyết định số 700/QĐ – UBND – TĐ, ngày 23/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

– Quyết định số 690-QĐ/Th.U, ngày 31/12/2009 của Thành uỷ Vinh.

– Quyết định số 78/QĐ-CĐN ngày 27/12/2009 về việc Phân loại công đoàn cơ sở năm 2009 của Công đoàn ngành y tế Nghệ An.

2010 – Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;

– Đạt Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh;

– Đạt Công đoàn Vững mạnh xuất sắc.

– Quyết định số 1809/QĐ – UBND – TĐ, ngày

24/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

– Quyết định số 85-QĐ/Th.U, ngày 23/12/2010 của Thành uỷ Vinh.

– Quyết định số 75QĐ-CĐN ngày 22/12/2010 về việc Phân loại công đoàn cơ sở năm 2010 của Công đoàn ngành y tế Nghệ An.

2011 – Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;

– Đạt Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh;

– Đạt Công đoàn Vững mạnh xuất sắc.

– Quyết định số 452/QĐ – UBND – TĐ, ngày

22/2/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

– Quyết định số 281-QĐ/Th.U, ngày 30/12/2011 của Thành uỷ Vinh.

– Quyết định số 39/QĐ-CĐN ngày 21/12/2011 về việc Phân loại công đoàn cơ sở năm 2011 của Công đoàn ngành y tế Nghệ An.

2012 – Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;

– Đạt Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh;

– Đạt Công đoàn Vững mạnh xuất sắc.

– Quyết định số 231/QĐ – UBND – TĐ, ngày

16/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

– Quyết định số 499-QĐ/Th.U, ngày 06/12/2012 của Thành uỷ Vinh.

– Quyết định số 04/QĐ-CĐN ngày 25/12/2012 về việc Phân loại công đoàn cơ sở năm 2012 của Công đoàn ngành y tế Nghệ An.

2013 – Đạt Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh;

– Đạt Công đoàn Vững mạnh xuất sắc.

– Quyết định số 775-QĐ/Th.U, ngày 09/12/2013 của Thành uỷ Vinh.

– Quyết định số 52/QĐ-CĐN ngày 30/12/2013 về việc Phân loại công đoàn cơ sở năm 2013 của Công đoàn ngành y tế Nghệ An.

2014 – Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;

 

– Quyết định số 597/QĐ – UBND, ngày

09/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

 

2015 – Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

 

– Quyết định số 243/QĐ – UBND, ngày

15/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

 

2016 – Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;

 

 

Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày  18/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc Công nhận TTLĐXS năm 2016.
2017 – Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;

 

 

Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày  04/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc Công nhận TTLĐXS năm 2017.
2018 – Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;

 

2019 – Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;

 

Quyết định số 59/SYT-TCCB ngày 17/01/2020 Của Giám đốc Sở y tế Nghệ An
2020 – Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;

 

 

– Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày  23/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc Công nhận TTLĐXS và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
2021 – Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

 

Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 14/03/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

 

  1. Hình thức khen thưởng:

 

TT Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của Quyết định và cơ quan ban hành
1967 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ – Quyết định số: 1205/QĐ-CP ngày 08/7/1967 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng “Đã có thành tích trong việc tổ chức và cải thiện đời sống cán bộ, công nhân viên góp phần đảy mạnh công tác trong  đơn vị.
1973 Huân chương kháng chiến hạng ba – Lệnh số: 83/LCT ngày 30/8/1973 của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ” Đã dũng cảm vượt khó khăn, nguy hiểm, tích cực cấp cứu nạn nhân, tận tụy phục vụ người bệnh trong những ngày địch bắn phá năm 1972, góp phần đánh thắng giặc mỹ xâm lược.
1982 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Quyết định số 1401/QĐ-UBND, ngày 04/12/1982 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ” Đạt thành tích xuất sắc trước, trong và sau cơn bão số 07 tháng 10/1982.

 

1983 Bằng khen của Hội đồng bộ trưởng Bằng số 157, quyết định số 121 ngày 5/4/1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng.
1993 Giấy khen Sở y tế Nghệ An Quyết định số 135/QĐ-KT ngày 23/03/1993 Của Giám đốc Sở y tế Nghệ an ” Đạt Giải ba trong Hội diễn văn nghệ ngành y tế Nghệ an năm 1992″

 

1993 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Quyết định số: 2988/UBKT, ngày 30/12/1993 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phạm Xuân Tùy” Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, thực hiện quy trình công tác quản lý và bảo đảm chế độ khám chữa bệnh cho đối tượng bảo hiểm y tế năm 1993″.
2009 – Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ.

– Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

– Quyết định số 1610/QĐ-TTg, ngày 30/8/2010 chủ Thủ tướng Chính phủ

– Quyết định số 700/QĐ-UBND-TĐ, ngày 23/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

– Quyết định số 08/QĐ/LĐLĐ ngày 15/01/2010 của Liên đoàn lao động Tỉnh Nghệ An

2010 – Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế – Quyết định số 132/QĐ-BYT, ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ y tế
2011 – Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Quyết định số 559/QĐ-BYT, ngày 22/02/2012 của Bộ trưởng Bộ y tế

– Quyết định số 405/QĐ-BYT, ngày 13/02/2012 của Bộ trưởng Bộ y tế

2012 – Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

– Quyết định số 232/QĐ-UBND, ngày 16/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An “Đã có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng kỹ thuật công nghệ cao vào lĩnh vực y tế Nghệ An năm 2012”.
2013 – Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch Nước

 

-Quyết định số 1059/QĐ-CTN ngày 26/5/2014 của Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng ba đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2009-2013 góp phần vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.
2015 – Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

– Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

 

– Quyết định số 2495/QĐ-BYT, ngày 07/7/2015 của Bộ trưởng Bộ y tế Đã có nhiều hành tích trong việc triển khai, thực hiện đề án Bệnh viện vệ tinh Bệnh viện bạch mai gđ 2009 -2013.

– Quyết định số 3061/QĐ-BYT, ngày 23/7/2015 của Bộ trưởng Bộ y tế Đã có nhiều hành tích trong công tác tổ chức hành trình đỏ năm 2015.

– Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong việc trong chuyển giao khoa học kỹ thuật phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An tại quyết định số 4373/QĐ.UBND ngày 28/9/2015

2016 – Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế  Quyết định số 606/QĐ-BYT, ngày 25/02/2016 của Bộ trưởng Bộ y tế  Đã có thành tích trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới phong cách phục vụ và giảm tải Bệnh viện
2017 – Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Quyết định số 602/QĐ.UBND ngày 09/02/2018 “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016-2017”
2020 – Cờ thi đua của tỉnh Nghệ An.

 

– Bằng khen Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An

– Quyết định số 1458/QĐ-UBND, ngày 18/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An năm 2020.

– Quyết định số: 95/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/07/2020 Về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19

2021 -Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.

– Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ.

 

– Cờ thi đua của tỉnh Nghệ An

– Quyết định số: 2420/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 về thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm điều trị vô sinh hiếm muộn.

– Quyết định số 1951/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

-Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 18/05/2022 về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2021.