Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > THÔNG TIN ĐẤU THẦU > Thông báo số 2900/TB-BV về việc yêu cầu báo giá lần 2 các mặt hàng vật tư y tế thuộc Thông tư số 04/2017/TT-BYT chuyên khoa Hỗ trợ sinh sản, Xét nghiệm năm 2024

Thông báo số 2900/TB-BV về việc yêu cầu báo giá lần 2 các mặt hàng vật tư y tế thuộc Thông tư số 04/2017/TT-BYT chuyên khoa Hỗ trợ sinh sản, Xét nghiệm năm 2024