Điện thoại CSKH: 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > Uncategorized > Thành tựu > THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1/2020

THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1/2020