Điện thoại CSKH: 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > TÀI LIỆU > Thông Tin > THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN TUYẾN KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ ĐẾN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN TUYẾN KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ ĐẾN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN