Điện thoại CSKH: 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > TIN TỨC > Thông Báo > THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỰ CỐ CHẠY THẬN NHÂN TẠO

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỰ CỐ CHẠY THẬN NHÂN TẠO

Thong cao bao chi (final 23H15) Thong cao bao chi (final 23H15) Thong cao bao chi (final 23H15)