Điện thoại CSKH: 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > TIN TỨC > Thông Báo > THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỰ CỐ CHẠY THẬN NHÂN TẠO

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỰ CỐ CHẠY THẬN NHÂN TẠO