Điện thoại CSKH: 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > THÔNG TIN ĐẤU THẦU > Thư mời chào giá cung cấp các mặt hàng hoá chất áp dụng khoản 7 Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ – TTg cho Bệnh viện HNĐK Nghệ An

Thư mời chào giá cung cấp các mặt hàng hoá chất áp dụng khoản 7 Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ – TTg cho Bệnh viện HNĐK Nghệ An