Điện thoại CSKH: 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > THÔNG TIN ĐẤU THẦU > THƯ MỜI CHÀO GIÁ Cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá HSDT cho gói thầu: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế không thuộc Thông tư 04/2017/TT-BYT (lần 2 năm 2022) tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá HSDT cho gói thầu: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế không thuộc Thông tư 04/2017/TT-BYT (lần 2 năm 2022) tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An