Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > THÔNG TIN ĐẤU THẦU > THƯ MỜI CHÀO GIÁ Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định HSMT cho gói thầu: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế không thuộc Thông tư 04/2017/TT-BYT (lần 2 năm 2022) tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định HSMT cho gói thầu: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế không thuộc Thông tư 04/2017/TT-BYT (lần 2 năm 2022) tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An