Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > Chất lượng bệnh viện > Xây dựng và đo lường các chỉ số chất lượng chăm sóc tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

Xây dựng và đo lường các chỉ số chất lượng chăm sóc tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

Hoạt động chăm sóc là hoạt động gắn liền công tác điều trị, trong đó Quản lý chất lượng chăm sóc chiếm một phần lớn nội dung hoạt động của bệnh viện, có ảnh hưởng trực tiếp tới hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ do bệnh viện cung cấp. Làm tốt công tác quản lý các chỉ số chất lượng chăm sóc sẽ góp phần cải thiện cũng như có các giải pháp điều chỉnh các hoạt động chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện luôn xem trọng chất lượng chăm sóc người bệnh nhằm đem đến dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho người bệnh. Kết quả chỉ số chất lượng chăm sóc sẽ là cơ sở để đánh giá hoạt động quản lý chất lượng của bệnh viện cũng là cơ sở để các khoa điều chỉnh kế hoạch và cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh.

Tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, việc xây dựng, đo lường và theo dõi các chỉ số chất lượng chăm sóc người bệnh do phòng Điều dưỡng xây dựng đã được thực hiện từ năm 2017. Khi bắt đầu triển khai, từ 4 chỉ số ban đầu thì tính đến năm 2023, phòng Điều dưỡng đã xây dựng và thực hiện đo lường 10 chỉ số, và dự kiến năm 2024 sẽ xây dựng thêm từ 2-3 chỉ số. Việc đo lường, theo dõi các chỉ số được thực hiện và báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định.

Một số chỉ số đã chỉ rõ có sự thay đổi về cả số lượng và chất lượng chăm sóc người bệnh của điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên.

 

                                                                       Biểu đồ 1: Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ

                                                    Biểu đồ 2: Tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bị từ chối

Các tỷ lệ khác như: Tỷ lệ về tuân thủ quy trình kỹ thuật, Tỷ lệ mũi tiêm an toàn… đều đạt tỷ lệ cao và tăng dần theo hàng năm.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc xây dựng và đo lường chỉ số chất lượng. Tuy nhiên để hoạt động này triển khai được hiệu quả và chất lượng, nhân viên phụ trách đo lường chỉ số tại phòng Điều dưỡng đã phối hợp với các thành viên trong Chi hội Điều dưỡng và các Điều dưỡng trưởng khoa, trung tâm thực hiện nghiêm túc việc thu thập số liệu, báo cáo chính xác, kịp thời, đồng thời nghiên cứu xây dựng bổ sung thêm nhiều chỉ số chất lượng nữa. Bên cạnh đó phòng Điều dưỡng phối hợp phòng Quản lý chất lượng tăng cường đào tạo, hỗ trợ, giám sát đảm bảo các kết quả đo lường khách quan chính xác, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc hướng tới mục tiêu chung của Bệnh viện: “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”.