Điện thoại CSKH: 19008082 - 0886.234.222
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Thời gian làm việc: Khám bệnh: 7h-16h (Thứ 2-Thứ 6), 7h-12h (Sáng thứ 7), trừ nghỉ lễ ----- Tiếp nhận cấp cứu và điều trị nội trú 24/7, kể cả nghỉ lễ
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU - PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU - NÂNG TẦM CAO MỚI
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An > Đào tạo liên tục > QUẢN LÝ BỆNH NHÂN DÙNG THUỐC CHỐNG ĐÔNG VÀ KHÁNG TIỂU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA CẤP TÍNH VÀ TRONG GIAI ĐOẠN NỘI SOI

QUẢN LÝ BỆNH NHÂN DÙNG THUỐC CHỐNG ĐÔNG VÀ KHÁNG TIỂU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA CẤP TÍNH VÀ TRONG GIAI ĐOẠN NỘI SOI